Ruang Muslimah
Inspiring and Educating Muslim Woman

Mencukur Bulu Kemaluan

Mencukur rambut kemaluan hukumnya adalah sunnah. Dan ini disepakati oleh madzhab yang empat : Hanafiyah, Malikiyah, Asy-Syafi’iyyah (Al-Majmu’, 1/283) dan Hanabilah (Asy-Syarh Al-Kabir, 1/103).

Laporkan iklan

Laporkan iklan

Istri Taat dan Patuh Itu Dambaan Suami

Bagi setiap istri, wajib menaati ajakan suaminya dalam kebaikan dan kebenaran. Apabila sang suami memerintahkan suatu kemaksiatan tidak boleh kita menaatinya, karena tidak boleh menaati makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah 'Azza wa…

Maaf Ukhti Antum Offline